X

Groot onderhoud seniorenwoningen

 • Groot onderhoud seniorenwoningen
 • Groot onderhoud seniorenwoningen
 • Groot onderhoud seniorenwoningen
 • Groot onderhoud seniorenwoningen
 • Groot onderhoud seniorenwoningen
 • Dienstverlening

  Projectmanagement / toezicht

  • Plan van aanpak opstellen
  • Plan opstellen verduurzamen woningen
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Aanvraag vergunningen
  • Werken in bouwteam
  • Begrotingen screenen
  • Onderhandelen en contractvorming
  • Verzorgen contact bewonerscommissie
  • Dagelijks toezicht
  • Directievoering

  Project

  Opdrachtgever:

  Woningstichting UWOON

  Locatie:

  Ermelo

  Omvang:

  30 seniorenwoningen