X

Laatste nieuws

Opstellen prijzenboek onderhoud

Om de kosten van de onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande woningvoorraad beheersbaar te houden heeft woningstichting UWOON aan Klutman Projectmanagement opdracht gegeven om een prijzenboek op te stellen. UWOON bezit zo’n 8500 woningen verspreid over de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek.
Voorafgaand aan het prijzenboek heeft Klutman Projectmanagement technische omschrijvingen verzorgd van verschillende onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen.